Национален студентски конкурс

18 Май 2013
« към Конкурси

По случай навършването на 200 години от първото честване на празника на делото на светите братя Кирил и Методий, Националното представителство на студентските съвети обявява първи по рода си мащабен национален конкурс „Носители на просвета 2013".
Защо „носители на просвета"? Защото развитието на културата, образованието и науката са истинските носители на надеждата за по-доброто и устойчиво бъдещето на България. И всички добри идеи и примери в тази насока следва да се отбелязват, отличават и насърчават.
Конкурсът цели да събере, покаже и популяризира именно онези положителни събития, идеи, послания и личности в България, които свързваме с темите за развитието и по-доброто бъдеще на българската култура, образование и наука.
За да покажем, че в модерна България – в дигиталната ера, в Европейски съюз, дори и в условия на икономическа криза, социални трудности и предизвикателства, просветителският дух и просветителските идеи са все още живи – в своите съвременни, разнообразни, напредничави, дори причудливи понякога форми. Да покажем, че студентите на България имат сетивата и уменията да откриват навсякъде около себе си и в самите себе си, да уловят и опишат кои са и кои ще бъдат носителите на просвета днес и за в бъдеще. А „носители" в 21-ви век могат да бъдат множество различни по своята същност идеи и послания, иновации, личности, организации, практики, събития и редица други...
Очакваме материали от цялата страна на адреса на конкурса: 24may@npss.bg, които ще се състезават в следните направления:
1. Категория „Снимка" – авторски снимки, които изразяват авторовата интерпретация по темата „Носители на просвета 2013". Наградените снимки ще бъдат изложени по време на конкурса „Студент на годината 2013".
2. Категория „Кратко есе" – есе (до три страници) по актуален въпрос, свързан с темата на конкурса „Носители на просвета 2013". Обект на есето могат да бъдат идеи, послания, събития или други асоциации, които авторът прави с развитието на културата, образованието, науката в България – днес и за в бъдеще. Най-добрите есета ще бъдат издадени в специален сборник и разпространени сред българските университети.
3. Категория „Те – носителите на просвета 2013" – номинация (до 2 страници) на личност от българската културна, образователна или научна общност, която номинирате за получател на званието „Носител на просвета 2013". Най-добре аргументираните и убедителни номинации ще бъдат отличени по време на конкурса „Студент на годината 2013" със специален приз.
4. Категория „Аз – носител на просвета 2013" – категория за насърчаване на положителните личностни и групови модели за поведение и подражание, базирани на собствения принос и индивидуалната отговорност. В рамките на кратък текст (до 3 страници) се описва добра практика или идея за добра практика (с описание/план на реализацията й) в сферата на културата, образованието или науката – дело на индивидуални студенти или студентски формални или неформални групи и организации. Ще бъдат отличени и насърчени в реализацията им най-иновативните идеи и практики.
5.Категория twitter-съобщение – конкурс за кратко съобщение до 180 знака в социалните мрежи Twitter или Фейсбук, което адресира темата за носителите на просвета днес, в България с интерпретация, избрана от автора. Защото съвременните технологии и социалните мрежи като канал за комуникация са също един от носителите на просвета.
Своята теза или номинация по темата на конкурса можете да запишете и на видео-клип с продължителност до 3 мин. Най-добрите видеа също ще бъдат отличени от журито на конкурса.
Победителите и наградите във всички категории ще бъдат определени от жури, сформирано от представители на Националното представителство на студентските съвети, академичната общност и организации-партньори на НПСС от гражданския и частен сектор.
Всички материали трябва да бъдат авторски, да не са публикувани, с отстъпени за целите на конкурса права и представени в срок до 19 май включително.
Могат да участват всички български студенти в бакалавърска или магистърска степен, обучаващи се в български или чуждестранни висши училища. В отделни случаи могат да бъдат допуснати до участие и материали на ученици (в 11-ти/12-ти клас) или наскоро завършили студенти.
Целта на организаторите е не просто да не се ограничава кръга от участници и тяхната креативност при интерпретацията и отразяването на темата, а напротив – авторското начало да бъде максимално насърчено и изявено.
Краен срок за изпращане на Вашите материали - 19 май 2013 година.
За въпроси и допълнителна информация: тел.: 0882 971 003
« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност