Конкурс на тема „Как повиших уменията си посредством възможностите на Програма „Еразъм+“

09 Май 2023
« към Конкурси

2023 година е „Европейската година на уменията“, в тази връзка Център за развитие на човешките ресурси и съпътстващите на Програма „Еразъм+“ дейности - „Европас“, „Еврогайдънс“, eTwinning България, Национална мрежа Евродеск – България и Националният екип по ПОО, обявяват конкурс на тема: „Как повиших уменията си посредством възможностите на Програма „Еразъм+“.

Допустими участници:

Ако си над 11-годишна възраст, участвал си в образователна мобилност по Програма „Еразъм+“ и припознаваш себе си в каузата за повишаване на уменията и квалификациите чрез сътрудничеството на образованието с предприятията и бизнеса, то може да напишеш своята лична история и да опишеш как това сътрудничество е повишило твоите умения и е допринесло за бъдещото ти развитие. Може да подкрепиш своята история и със снимки или видео от пътешествието, наречено „Моята лична „Еразъм+“ история“.

Участниците ще бъдат разделени в следните 3 възрастови категории:

 • Категория от 11 до 14 години
 • Категория от 15 до 18 години
 • Категория 19+

Правила и изисквания за участие:.

1.Всеки участник има право да кандидатства само с една история

2. Комисия от експерти от екипа на ЦРЧР ще номинира по две най-добри истории във всяка от трите категории.

3. Историите следва да бъдат изпратени в срок до 29.05.2023 г. на електронен адрес: competition@hrdc.bg.

4.  Кандидатурата трябва да включва:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване, който можете да намерите ТУК.
 • Текст в размер до 2 стандартни страници;
 • По желание – Снимки от проведената мобилност – не повече от 3 броя.
 • По желание – кратко видео с продължителност до 3-минути.
 • При участниците, ненавършили 16 години, родител/настойник попълва декларация за информирано съгласие.

Очакваме в графата Subject на електронното писмо да бъде изписано: За конкурса „Как повиших уменията си посредством възможностите на Програма „Еразъм+“.

Краен срок за изпращане на материалите: 29.05.2023 г.

Етапи на конкурса:

 • Изпращане на историите на електронния адрес на ЦРЧР competition@hrdc.bg с краен срок до 29.05.2023 г.
 • Публикуване на победителите от конкурс на тема „Как повиших уменията си посредством възможностите на Програма „Еразъм+“ – до 30.06.2023 г.

Награди:

 • Категория 11 – 14 години
 • Награди за двете най-добри истории: 2 броя таблети
 • Категория 15 – 18 години.
 • Награди за двете най-добри истории: 2 броя лаптопи
 • Категория 19+
 • Награди за двете най-добри истории: 2 броя дронове

Избор на победителите

Изборът на участниците, които ще спечелят награди от конкурса, се осъществява след анализ и оценка от комисия, сформирана от експерти от ЦРЧР. 

Моля да се запознаете със следните документи:

 1. Общи условия на конкурса „Как повиших уменията си посредством възможностите на Програма „Еразъм+“;
 2. Правила за обработване и защита на личните данни;
 3. Декларация за информирано съгласие.

*ВАЖНО - Със самото изпращане на материалите Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с Общите условия за участие в Конкурса „Как повиших уменията си посредством възможностите на Програма „Еразъм+“ и с Правилата за обработване и защита на личните данни.

« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност