Фестивалът за футболни награди FARE 2018 стартира!

10 Май 2018
« към Конкурси

Фестивалът за футболни награди FARE 2018 стартира!
Целта е да се подкрепят събитията в цяла Европа за справяне с дискриминацията и социалното изключване като част от седмиците на действие на футболните народи между 11 и 25 октомври 2017 г.
Кандидатите ще могат да кандидатстват за 5000 гранта.
Проектите трябва да отговарят на една или повече от тези цели:
- да направи футбола по-приобщаващ, като се справи с изключването и дискриминацията;
- да се увеличи представителството на малцинствата и жените във футбола;
- да проучи и да обсъди футбола като инструмент за социална промяна, овластяване, образование или социално приобщаване;
- Образователни и разбиващи стереотипи.
Кандидатите могат да бъдат организирани фен групи, футболни клубове, организации за защита на правата на човека, образователни институции, законодателни органи, политици, мозъчни тръстове, изследователи, футболни власти, групи професионалисти.
Всички европейски формални или неформални групи и организации се канят да кандидатстват до 28 май 2018 г., 23:59 часа в Централно европейско време.
Научете повече: тук 
« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност