Новини: Еразъм +

Покана за набиране на външни ЕСVЕТ експерти 15 Март 2016 ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ обявява Покана за набиране на външни ЕСVЕТ експерти Във връзка с текущата дейност по популяризирането, въвеждането и прилагането на ЕСVЕТ в България в рамките... виж повече
Проведоха се Информационни уебинари по КД 2 на програма „Еразъм+“ 07 Март 2016 Информираме Ви, че през изминалата седмица, в периода от 24 до 26 февруари 2016г., се проведоха информациони уебинари по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ на програма „Еразъм+“. По време... виж повече
ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ +“ - БЮДЖЕТ 2016 07 Март 2016 Бюджетът по Програмата „Еразъм+“ (децентрализирани дейности) на България за 2016 година е 27 415 236 евро. Предварителното му разпределение по ключови дейности и сектори е както следва: Разпределение... виж повече
Уебинар по КД 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“, 25 февруари 2016г., от 14:00ч. 25 Февруари 2016 Уважаеми кандидати, Имаме удоволствие да Ви поканим да вземете участие в организирания, от Центъра за развитие на човешките ресурси, уеб базиран семинар - (Уебинар) за сектор „Висше образование“, по... виж повече
Уебинар по КД 2 „Стратегически партньорства“, 26 февруари 2016г., от 14:00ч. 26 Февруари 2016 Организиране на информационен уебинар по КД 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни“ и сектор „Професионално образование и обучение“, 26 февруари 2016г., от 14:00ч. Уважаеми... виж повече
Уебинар по КД 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, 24 февруари 2 24 Февруари 2016 Уважаеми кандидати, Имаме удоволствие да Ви поканим да вземете участие в организирания, от Центъра за развитие на човешките ресурси, уеб базиран семинар - (Уебинар) по КД 2, сектор „Училищно... виж повече
Оценка на финансовия капацитет на кандидатите и бенефициентите по Програма "Еразъм+" 22 Февруари 2016 Финансовият регламент и правилата за прилагането му изискват кандидатите да покажат достатъчен финансов капацитет за изпълнението на дейностите, описани в проектното предложение. В тази връзка, част... виж повече
Регистрационни номера по Ключова дейност 2 и Ключова дейност 3, сектор "Младеж" 18 Февруари 2016 Уважаеми посетители, Информираме Ви, че регистрационните номера на подадените проектни предложения по КД2 "Стратегически партньорства" и по КД3 „Структурен диалог", в сектор... виж повече
Информационен ден за сектор "Спорт" 03 Март 2016 Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) организират Информационен ден за сектор Спорт, по Еразъм+, в Брюксел, за да се информират потенциалните... виж повече
Регистрационните номера по Ключова дейност 1 15 Февруари 2016 Уважаеми посетители, Информираме Ви, че регистрационните номера на подадените проектни предложения, по отделните сектори на КД1 „Образователна Мобилност", по Поканата за кандидатстване към... виж повече
Страници1...7891011...13

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност