Предприемачество за всеки

01 Октомври 2013
« към Еразъм +

Срок за кандидатстване:  04.10.2013Начало: 10.10.2013  Край: 13.10.2013

Entrepreneurship for all / Предприемачество за всеки е обучителен семинар по програма „Младежта в действие", насочен към създаване на знания и умения за личностна и професионална реализация, както и повече увереност в младите хора за техните собствени заложби и способности.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Развитие на умения за планиране и за разработване на съответните документи - формуляри, бюджет и др. подкрепящи документи.
 • Представяне на източници за различни видове финансиране и в частност за реализиране на проекти по Програма „Младежта в действие"
 • Повишаване на увереността в собствените сили
 • Постигане на нагласа за развитие на собствен бизнес и необходимите действия в тази посока
 • Запознаване с добър опит на организации от България и чужбина

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • младежи, които скоро са завършили училище и все още се ориентират на пазара на труда;
 • младежи с малък трудов и практически опит
 • младежи от малки населени места с ограничени възможности за реализация
 • младежи, които имат желание и ентусиазъм да разработят самостоятелно инициативи
 • младежи, които имат желание да развият свои бизнес проект              

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Семинарът ще ви помогне да усвоите следните умения и знания:

 • възможности за осъществяване на младежки дейности и инициативи;
 • възможности за финансиране в НПО-сектора, малкия бизнес и социалното предприемачество
 • полезни инструменти и методи за планиране и подготовка
 • идентифициране на потребности и формулиране на цели и подцели
 • планиране на дейности, резултати, време, ресурси и бюджет
 • запознаване с различни формуляри за кандидатстване и финансиране

Дати за провеждане: 10-13 октомври 2013 г.

Участниците трябва да пристигнат и да се настанят до 12.00 часа на 10-ти октомври. Работните сесии започват в 14.00 ч. на 10 октомври и приключват след обяд на 13 октомври.

  

Място на провеждане: гр. Банкя

Работен език: Български

Брой участници: 20

Организатор: Национален център „Европейски младежки програми и инициативи".

Разходи:  НЦЕМПИ покрива изцяло разходите за настаняване и престой на участниците, както и пътните разноски с обществен транспорт за едната посока от маршрута им до мястото на провеждането на обучението.

За да кандидатствате, изпратете попълнен формуляр до 4-ти октомври 2013 г. на адрес trainings@youthbg.info

Лице за контакт:

Пламена Йорданова

02/981 7577

Приложения

Формуляр за кандидатстване710 KB
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност