Семинар "Еразъм младежко участие" - Талин, Естония

27 Април 2018
« към Еразъм +

18-20 юни 2018: Семинар "Еразъм младежко участие", Талин, Естония
Организиран от ресурсния център за информация и участие SALTO, семинарът ще разгледа електронното участие на младите хора, ще проучи какво представлява, как може да подобри възможностите и качеството на младежкото участие, как промените в цифровите технологии ще променят взаимодействието и участието. Тя ще повиши осведомеността за електронното участие чрез картографиране на ландшафта, включително предизвикателства и възможности за електронно участие; изучаване на практически инструменти и откриване на възможности за бъдеща работа.
Участниците ще имат шанса да придобият основни умения и знания, необходими за успешни процеси на младежко участие.
Семинарът е предназначен за младежки работници, създатели на политики, разработчици и инициатори на процеси и проекти за електронно участие, от Руската федерация, страните от Източното партньорство, програмите Еразъм +: Програмата "Младежта в действие" и страните от Западните Балкани.
Краен срок за кандидатстване: 4 май 2018 г.
Научете повече: https://bit.ly/2H7vVx7
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност