Доклад относно средносрочната оценка на младежката програма "Еразъм +"

18 Април 2018
« към Еразъм +

Доклад относно средносрочната оценка на младежката програма "Еразъм+"

Докладът на Европейския младежки форум има за цел да допълни средносрочната оценка на програма "Еразъм+" с редица перспективи, които не би могло да се очаква да се получат, като се има предвид, че то е предназначено като обща оценка на новата интегрирана програма, на кандидатите за младежки организации, на потребителите и бенефициентите. Освен това тя също така има за цел да информира редица свои послания за застъпничество с по-солидни доказателства за това, как нейното членство и по-широката общност на младежките организации  приемат програмата "Еразъм+".
Докладът представя констатации от изследване на въпроси, сравними и различни от тези, които са проучени в много изчерпателната обща оценка, поръчана от Европейската комисия и проведена от ICF. В този смисъл това не е "истински" доклад в сянка. Той няма амбиция да се провери точността на средносрочната оценка, а по-скоро да се допълни с допълнителна и по-конкретна информация за перспективите на важна потребителска група.
Прочетете повече: https://bit.ly/2GTleuC
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност