ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА "МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ" КЪМ КРАЕН СРОК 01 ОКТОМВРИ 2013Г.

30 Септември 2013
« към Еразъм +

Всички организации и неформални групи, кандидатстващи с проектни предложения по програма „Младежта в действие" към краен срок 01 октомври 2013г. трябва да се съобразят със срока за подаване на хартиената версия на проектното предложение:
 
- На място в сградата на НЦЕМПИ, стая 221, проекти ще се приемат до 16:30 часа (поради необходимост от време за обработка на документите) на 01 октомври 2013г. 
 
- Проектни предложения можете да подадете и по пощата или чрез куриерска услуга. При приемането на проекти по пощата  важи датата на пощенско клеймо.

Пожелаваме успех на всички кандидати!
Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност