Парламентът на ЕС определи своите приоритети

22 Март 2018
« към Еразъм +

Дългосрочен бюджет на ЕС: Парламентът определя своите приоритети
На 14 март членовете на ЕП приеха официалната позиция за преговори на Европейския парламент за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, който започва през 2021 г.
Членовете на ЕП приеха доклад, в който се призовава бюджетът "Еразъм+" да се увеличи най-малко три пъти в следващата МФР, с цел да се включат много повече млади хора, младежки организации и ученици  в Европа, като им се предоставят ценни умения и житейски умения чрез учене през целия живот, възможности за учене, неформално и самостоятелно учене, доброволческа дейност и работа с младежите.
Отправен бе призив  да се обърне специално внимание на хората, които в неравностойно положение, за да им се даде възможност да участват в програмата, както и на хората с увреждания.
Членовете на ЕП призоваха Европейската комисия да предприеме последващи действия по проекта "18-ия рожден ден в Европа" и да предложи специална програма в следващата МФР с достатъчно годишни бюджетни кредити, които да покрият всички заявления за безплатен железопътен пропуск от млади европейци на 18 години за дадена година. Те подчертаха, че подобен проект ще се превърне в ключов елемент за повишаване на европейското съзнание и идентичност, особено в контекста на заплахи като популизма и разпространението на дезинформация. Отново се  заявява, че за да се постигне целта на подобна програма, Комисията очаква да предложи подходящо правно основание.
Научете повече: http://bit.ly/2pjowPv
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност