Виртуална борса "Еразъм+" стартира

22 Март 2018
« към Еразъм +

 Европейската комисия стартира виртуалната борса "Еразъм +", проект за насърчаване на междукултурния диалог и подобряване на уменията на най-малко 25 000 млади хора -  чрез инструменти за цифрово обучение през следващите две години.
Проектът обхваща 33-те страни-участнички в програмата "Еразъм+" и Южния средиземноморски регион, обхващащ Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина *, Сирия и Тунис.
"Еразъм+" - виртуален обмен ще свърже млади хора, младежки работници, студенти и академици от европейските страни и южните съседи на ЕС чрез модерни дискусии, транснационални групи по проекти, открити онлайн курсове и обучение по застъпничество. Така например младите хора от различни държави ще могат да се свързват веднъж седмично, за да обсъдят теми като: икономическото развитие или промяната на климата, улеснени от модератор и на базата на предварително раздадени подготвителни материали.
Всички дейности ще се извършват като част от програми за висше образование или организирани младежки проекти.
По време на подготвителната си фаза виртуалната борса "Еразъм+" повиши интереса между университетите и младежките организации, като вече са създадени 50 партньорства и 40 души бяха обучени като посредници за умерени дебати.
Онлайн версията на програмата "Еразъ+" ще допълни традиционната програма за физическа мобилност и в бъдеще може да бъде разширена до други региони на света.
Виртуалният обмен насърчава междукултурния диалог между младите хора в съответствие с Парижката декларация, приета на неофициалната среща на министрите на образованието на ЕС през март 2015 г. Декларацията има за цел да популяризира гражданството и общите ценности на свободата, толерантността и недискриминацията чрез образование.
Научете повече: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност