Политически дебат относно средносрочната оценка на програмата "Еразъм+

26 Февруари 2018
« към Еразъм +

Заключения на Съвета по образование, младеж, култура и спорт (EYCS)
На 15 февруари министрите, отговарящи за образованието, културата, младежта, медиите, комуникациите и спорта от всички държави-членки на ЕС, се събраха в Брюксел и проведоха политически дебат относно средносрочната оценка на програмата "Еразъм+" и бъдещите насоки за периода след 2020 г.
По време на дебата министрите подчертаха, че програмата „Еразъм+“ е една от най-успешните програми на Съюза и с добавена стойност за Европа, тъй като през последните тридесет години повече от девет милиона млади европейци са имали възможност да се възползват от възможността да учат, да обучават като доброволци  в друга държава.
Според министрите програмата „Еразъм+“ трябва да стане по-приобщаваща и достъпна и да включва учащи в средните училища, учащи в професионалното образование и обучение, както и тези, които идват от уязвими социални групи или отдалечени региони.
За тази цел на „Еразъм+“ + следва да се осигури подходящо финансиране.
"Еразъм +" следва да насърчава мобилността и иновациите, да създава синергии и да допълва други инструментите на Съюза, като Европейския социален фонд. Административните процедури следва да бъдат опростени и хармонизирани.
Министрите обсъдиха също така как да продължат образователните аспекти на заключенията на Европейския съвет от м. декември 2017 г.
Съветът отразява начина, по който трябва да се развива работа, за да се реализират инициативи като "европейски университети", изучаване на езици, взаимно признаване на дипломи и "европейска студентска харта".
Те също обмениха мнения относно мерките, насочени към цифровизацията, и необходимостта от учене през целия живот, както  и от иновативно образование и обучение.
Прочетете повече: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2018/02/15
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност