Европейската комисия прие оценката на програмата "Еразъм+"

01 Февруари 2018
« към Еразъм +

Средната оценка на "Еразъм+" от Европейската комисия e приета
Европейската комисия прие средносрочната оценка на програмата "Еразъм+", водещата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт (2014-2020 г.). Докладът показва, че програмата е на път да постигне целта си  - да подкрепи до 2020 г. 4 милиона обучаеми, учители и обучители.
Освен това, програмата "Еразъм+" се оказва много полезна, като подкрепя прехода на участниците към заетост и допринася за развитието на европейска идентичност сред гражданите на ЕС.
Докладът  подчертава, че програмата "Еразъм+" има силна добавена стойност в сравнение с това, което сами могат да постигнат от страните  - участнички в насърчаването на мобилността с учебна цел и транснационалното сътрудничество между образователните институции.
Що се отнася до бъдещето на програмата "Еразъм +" се поставя асцент върху  инвестициите в образованието и в обучението, с особена грижа за  по-младите поколения и най-уязвимите групи.
Прочетете още:
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:50:FIN] Доклад на Комисията (на 23 езика)
[https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/eval/swd-e-plus-mte.pdf] Работен документ на службите
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_en
http://bit.ly/2ms8GTs
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност