Нова покана за участие в харта за мобилност в професионалното образование и обучение (ПОО) за 2018г.

17 Януари 2018
« към Еразъм +

 Публикувана е нова покана за участие в харта за мобилност в професионалното образование и обучение (ПОО) от 2018 г.!
Чрез тази покана Европейската комисия се стреми да консолидира стратегическите подходи и качеството на мобилността в ПОО.
Целта на Хартата "Еразъм +" за мобилност в професионалното образование и обучение е да подпомогне организациите, които имат добри резултати в организирането на мобилността в рамките на професионалното образование и обучение, за обучаемите и персонала да развиват по-нататък своите международни стратегии.
Дава се възможност за опростен процес на кандидатстване по  проекти от ключова дейност 1 (Мобилност).
Краен срок: 17 май 2018, 12:00 (обедно време) CET.
Научете повече: http://bit.ly/2Akf82S
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност