Становище на ЕП по заетостта относно "Корпус на европейската солидарност"

16 Януари 2018
« към Еразъм +

Становище на ЕП по заетостта относно "Корпус на европейската солидарност": дейностите по солидарност не трябва да заместват работните места.
Според становище, прието от Комитета по заетостта на Европейския парламент, доброволческата дейност, стажовете и работните места, финансирани от Европейския солидарен корпус, не следва да се използват за заместване на платени работни места.
За да се предотврати експлоатацията и неплатения труд, позициите за солидарност под формата на доброволчески дейности следва да се предлагат изключително от публични органи и от организации с нестопанска цел.
Комитетът по заетостта, който има изключителна компетентност по професионалната част на предложението, подчертава, че стажовете и работните места в области, свързани със солидарността, следва да бъдат ясно отделени от доброволческите дейности, както от финансова, така и от организационна гледна точка.
Стажовете трябва винаги да бъдат възнаградени и да траят между три и дванадесет месеца, докато минималната продължителност на работните места трябва да бъде най-малко 6 месеца. Стажовете и работните места трябва да се основават на писмен договор и да зачитат условията на приложимото национално законодателство.
Становището е прието с 35 гласа "за", 4 гласа "против" и 5 гласа "въздържал се". Комисията по култура и образование, водеща комисия по новия регламент, очаква да гласува доклада си на 23 януари 2018 г.
Източник: http://bit.ly/2D36VoH
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност