Актуализирана информация относно възможностите за финансова подкрепа по програма "Младежта в действие"

04 Септември 2013
« към Еразъм +

Във връзка с приключването на програма „Младежта в действие (2007-2013г.)" и последния срок за кандидатстване, НЦЕМПИ информира бенефициентите, че за краен срок 1 октомври 2013г. има останали средства по дейности:

- Дейност 1.2 Младежки инициативи: средствата са ограничени и по предварителни изчисления ще бъдат финансирани около 5 проекта;
- Дейност 1.3 Проекти за демократично гражданство;
- Дейност 2 Европейска доброволческа служба;
- Дейност 5.1 Срещи на младите хора и отговорните за младежката политика.

Средствата по дейности 1.2 Младежки инициативи, 1.3 Проекти за демократично гражданство и 5.1 Срещи на младите хора и отговорните за младежката политика са ограничени.

Средствата по дейности 1.1 Младежки обмени, 3.1.1 и 3.1.2 Сътрудничество с държави граничещи с ЕС и4.3 Обучения на младежки работници и работа в мрежа са изчерпани и проекти по тези дейности няма да бъдат финансирани.

« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност