Национална покана за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма "Еразъм+"

04 Януари 2018
« към Еразъм +

Публикувана e Националната покана за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма "Еразъм+":

  • сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни и Партниращи държави и Акредитация на консорциум във висшето образование;
  • сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни държави и Акредитация на консорциум във висшето образование;
  • сектор „Професионално образование и обучение” - Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО);
  •  сектор „Училищно образование“. Проекти за мобилност на учители и друг училищен персонал;
  •  сектор „Образование за възрастни“, Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни; 

Поканата можете да намерите на сайта на ЦРЧР.

Важно: Моля, обърнете внимание на изискването формулярът да се попълва на български език, с изключение на секциите, където се изисква превод на английски език.

Успех на всички кандидати!

« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност