Нова покана за програма "Еразъм +"-KA 3

08 Декември 2017
« към Еразъм +

Нова покана за програма "Еразъм +"-  KA3: Подкрепа за реформа на политиката - Инициативи за политически иновации - Проучвания на политиките в областта на образованието и обучението, водени от висшите държавни органи.
Поканата има за цел
- Насърчаване на транснационалното сътрудничество и взаимно обучение между публичните органи на най-високото институционално равнище на страните, отговарящи на условията, за да се насърчи системното подобрение и иновациите в областта на образованието, обучението,
- Подобряване на събирането и анализа на съществени доказателства, за да се гарантира успешното прилагане на иновативни мерки,
- Улесняване на пренасочването и промяна на мащабността на иновационните мерки.
Сроковете
- предварителни предложения: 10 април 2018 г., 12:00 ч. централно европейско време,
- окончателни предложения: 25 септември 2018 г., 12:00 ч. централно европейско време.
Информационна среща за висши държавни органи, заинтересована от настоящата покана, ще се проведе на 29 януари 2018 г.
Научете повече: http://bit.ly/2nE4Uro
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност