"Еразъм +" - Годишен доклад 2016

01 Декември 2017
« към Еразъм +

"Еразъм +" Годишен доклад 2016

По повод приключването на кампанията за отбелязване на 30-годишнината от програмата "Еразъм +" и представянето на Декларацията за създаване на програма "Еразъм+" за бъдещето на програмата .

Европейската комисия публикува  вече годишния доклад "Еразъм +" - 2016, който обхваща третата година от програмата  една от най-успешните и емблематични програми на Европейския съюз. Докладът потвърждава ключовата роля на Програмата за изграждането на по-устойчива Европа, обединена около общите европейски ценности. С 7.5% увеличение на бюджета "Еразмус" в сравнение с предходната година, ЕС инвестира рекордните 2.27 милиарда евро, за да подкрепи 725 000 европейски граждани с безвъзмездни средства за мобилност за обучение, обучение, обучение, работа или доброволец в чужбина. Това ще доведе до повече от 2 млн. Евро от 2014 г. През 2016 г. 21 000 проекта са получили финансиране, включващо 79 000 организации за образование, обучение и младежки организации - с 15% повече проекти, отколкото през 2015 г.

В доклада се посочва, че програмата   "Еразъм +" е на път да постигне целта си да подкрепя 3,7% от младите хора в ЕС между 2014 и 2020 г.

През учебната 2015/2016 година "Еразъм +"  позволи на висшите учебни заведения да изпращатят и да посрещнат 330 000 студенти и персонал, включително 26 000 от и към партньорски държави. Франция, Германия и Испания бяха първите три страни по отношение на изпращането на студенти и персонал, докато Испания, Германия и Обединеното кралство бяха трите най-популярни дестинации.

Докладът също така показва как "Еразъм +" допринесе за отговор на по-широките социални предизвикателства през 2016 г. Това включва действия за насърчаване на социалното приобщаване и за гарантиране, че младите хора придобиват социални, граждански и междукултурни компетентности и се научават да мислят критично.

През 2016 г. 200 милиона евро от програмата "Еразъм +" са подкрепили 1 200 проекта за сътрудничество, насочени към насърчаване на толерантността, недискриминацията и социалното приобщаване.

Секторът на младежта, с проекти, насочени към бежанци, търсещи убежище и мигранти,  е бил особено активен в тази област.

Бе създадена  специална покана за представяне на предложения (на стойност 13 млн. EUR) за разработване на политики и стратегии за предотвратяване на радикализацията на насилие и насърчаване на включването на обучаващи се в неравностойно положение, включително хора от мигрантски произход. Посочената покана е финансирала 35 проекта, включващи 245 организации.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4963_en.htm

« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност