Комисията приветства постигнатото споразумение за корпуса на европейската солидарност

27 Ноември 2017
« към Еразъм +

Комисията да предостави на Европейския корпус за солидарност собствен бюджет и правна рамка.

От м. декември 2016г. над 41 000 младежи са се регистрирали за Европейски  корпус за солидарност, готови да се включат доброволно, да се обучават или да работят за общото благо. Специалната правна основа и финансирането на корпуса за европейска солидарност ще създадат ясни правила, подкрепени от последователно финансиране.

Според Европейската комисия това ще даде тласък на дейностите за солидарност в цяла Европа и ще позволи да се осигурят 100 000 позиции до 2020 г.

Днешното споразумение между държавите-членки проправя пътя за окончателно споразумение с Европейския парламент.

След като Европейският парламент приеме своя доклад, ще се състои първата среща на "тристранните срещи" между Европейския парламент, Съвета и Комисията. 

За повече информация:

[http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_en.htm] Корпус на европейската солидарност - специална правна основа и бюджет (май 2017 г.)

[http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1370_en.htm] Въпроси и отговори: Корпус на европейската солидарност - специална правна основа и бюджет (май 2017 г.)

[http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-1383/en/Factsheet-Taking-the-European-Solidarity-Corps-forward_en.pdf] Информационен лист: Поемане на европейския солидарен корпус

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_en.htm

http://bit.ly/2j7Pt5D

« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност