Научни изследвания на Europeana 2017 стартира!

30 Октомври 2017
« към Еразъм +

Покана за  участие в научни изследвания -  Europeana 2017!
Наскоро дипломирани висшисти или докторанти, учени с  ранна кариера във всяка област (в рамките на хуманитарните, социалните, архивистиката или информационните науки) са поканени да представят своите изследователски проекти, като използват съдържанието на Europeana Collections, за да представят и проучат темата за междукултурния диалог. Кандидатите трябва да използват най-съвременните инструменти и методи в дигиталните хуманитарни науки, за да се справят с конкретен изследователски въпрос.
Наличните средства ще бъдат  - до 8 000 евро на успешен проект. Финансирането може да се използва за  научни изследвания, пътувания, срещи или разходи за програмисти. До три успешни проекта ще бъдат финансирани от 1 до 6 месеца, но цялата дейност трябва да бъде извършена до 1 май 2018 г.
Предложението трябва да включва изследвания научен проблем  от  кандидатите, тяхната методология, какви (дигитални) инструменти ще използват, какви части от платформата Europeana ще използват, работен план и ангажименти, които ще бъдат част от тяхната работа (говорене, разпространение, публикации).
Кандидатите трябва да представят своите предложения до 5 ноември 2017 г.
Научете повече:http://bit.ly/2xYoHn
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност