Поканата за иновативни мрежи за обучение (ITN) в рамките на "Хоризонт 2020" - дейност "Мария Склодовска-Кюри"

30 Октомври 2017
« към Еразъм +

Обявена бе поканата за иновативни мрежи за обучение (ITN) в рамките на "Хоризонт 2020": Дейност "Мария Склодовска-Кюри" (MSCA).
Целта на иновативните мрежи за обучение е да обучат ново поколение от творчески, предприемачески и иновативни изследователи на ранен етап, способни да се справят с настоящите и бъдещите предизвикателства и да превърнат знанията и идеите в продукти и услуги с икономическа и социална полза.
Краен срок: 17 януари 2018 г., 17:00 часа (местно време в Брюксел)
Прочетете повече:  http://bit.ly/2xzOB3D
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност