Семинар на „ECVET” - в Република Словакия

13 Октомври 2017
« към Еразъм +

На 9 и 10 октомври 2017г., в гр. Братислава (Република Словакия) се проведе семинар на „ECVET”, организиран от Националната агенция „Eразъм+“ на Република Словакия. По време на срещата бяха представени опитът и напредъкът в трансфера на кредити в професионалното образование и обучение на европейските страни, сред които и Република България. Фокусът бе поставен върху взаимодействието на ECVET с работодателите от малки, средни и големи фирми – с акцент върху предизвикателствата, начините на комуникация, постиженията, ползите, изводите, препоръките, добрите идеи за бъдещи съвместни действия.

Целта на срещата  бе да се сподели опит между националните координатори и ECVET експертите. В работата на семинара участие взе и Анет Кърт – представител на ECVET секретариата, която направи обзорна презентация за развитието на ECVET политиките в ЕС.

Българският екип (Евгения Пекаж, представил на НАПОО - Национална координационна точка за прилагането на ECVET и координаторът на дейността – Иванка Михайлова – в ЦРЧР) взе активно участие в дискусиите и впечатли представителите на ЕС, както и  присъстващите ECVET експерти – с българския опит за популяризиране на ECVET в България.

Българските представители изнесоха презентация на английски език на тема: „Новата законодателна рамка в България и разработването на държавни образователни стандарти  на основата на принципите на ECVET - споделяне на добри практики “. Акцент на презентациите на всички държави-участнички бе прилагането на ECVET принципите при организирането на професионалното обучение на работното място за придобиване на необходимите за бизнеса професионални умения, ползите за работодателите, дизайнът на резултатите от ученето – като средство за постигане на общ език между професионалното образование и пазара на труда.

Подробна информация за семинара ще намерите – в ECVET списанието, през м. декември, 2017 г.

Информация за събитието: http://www.erasmusplus.sk/ecvet/index.php?sw=12&log=0

« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност