Декларацията на поколението "Еразъм+"

03 Октомври 2017
« към Еразъм +

Декларацията за програма "Еразъм +" е конкретен набор от предложения, които отразяват визията на поколенията "Еразъм +" за бъдещата програма "Еразъм +" след 2020 г.
Тези предложения ще бъдат представени на вземащите решения от ЕС на 30 ноември, в Брюксел, на заключителното събитие на кампанията "Еразмус + 30 години".
Вече се провеждат онлайн дискусии и на 15 октомври 2017 г. ще започне изготвянето на Декларацията . Дискусиите ще се съсредоточат върху 6 ключови теми, избрани въз основа на обратната връзка от средносрочната оценка на програмата "Еразъм +" и дебатите от 13 юни в Европейския парламент: "Обществени предизвикателства, липса на умения, ангажиране на гражданите, включване, глобално измерение, опростяване".
Участниците трябва да създадат профил на [https://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall/] Erasmus + Generation Online Meeting Point, да се присъединят към една от главните дискусионни теми (или всички от тях ) и да започнете да споделяте идеите си и да обсъждате тези на другите.
Краен срок за присъединяване към дискусията е 14 октомври 2017 г.
Прочетете повече: https://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност