Покана за представяне на оферти EAC / 39/2016

02 Октомври 2017
« към Еразъм +

Европейската комисия стартира Покана за представяне на оферти EAC / 39/2016 - Помощ за Европейската комисия за функционирането, развитието и успеха на Асоциацията на студентите и възпитаниците "Еразъм +" (ESAA), нейните организации-членки и Регионалните асоциации на възпитаниците.
Целта на настоящата покана е да се избере изпълнител, който да предоставя редица услуги на ESAA, нейните организации-членки, регионалните асоциации на възпитаници и Европейската комисия. Услугите ще допринесат за постигането на целите и въздействието на ESAA, мобилизирането им за промоционалните дейности на ЕС Еразъм + и предоставянето на консултации и анализи относно изпълнението на програмата "Еразъм +".
Краен срок: 23 октомври 2017 г.
Прочетете повече: http://bit.ly/2xtuceX
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност