Евродеск-България с обновен интернет сайт

31 Май 2013
« към Еразъм +

В рамките на Европейската седмица на младежта 26 май-2 юни, НЦЕМПИ стартира официално обновения сайт на Евродеск-България www.eurodesk.bg. Сайтът ползва не само нова техническа система, но и изцяло променен атрактивен дизайн. Съдържанието в него е разпределено в 7 основни тематични секции, в които се публикува информация за инициативи, свързани с Програма "Младежта в действие"; конкурси на национално и международно ниво, в които българските младежи могат да се включат; информация за стипендии, достъпни за младежите; съвети и информация за намиране на стаж и работа в България и чужбина, както и информация за образователни инициативи и различни по тематика кампании. Голяма част от публикуваните статии са придружени от мултимедийни материали (снимки, видео).
Посетителите могат да изпращат запитвания до Евродеск-България чрез бутона за бърз достъп до формата за запитвания.
Специална секция от сайта е отделена за публикации, свързани с младежта и младежката работа в България и Европа, както и на материали, свързани с ЕС и политикaта на ЕС за младежта и образованието.
На специална интерактивна карта са показани адресите и информацията за контакт с Евродеск точките в страната, които предлагат информация от мрежата Евродеск, така че посетителите да могат по-лесно да се ориентират къде се намира най-близката до тях Евродеск точка в даденото населено място.

При планирането и изпълнението на сайта, НЦЕМПИ взе под внимание препоръките от страна на младежите и младежките организации от страната, чието мнение беше проучено широко, включително и чрез сайта на НЦЕМПИ.


Евродеск е единствената по рода си мрежа, съществуваща в 33 държави, имаща за цел да разпространява младежка информация. НЦЕМПИ е национален координатор на мрежата за България и работи усилено за утвърждаването на Евродеск не само като уникална услуга за младежите, но и като водеща младежка медия в България, която чрез своя сайт и присъствието си в социалните мрежи достига до хиляди млади българи.

« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност