Time to move

26 Септември 2015
« към Еразъм +

Кампанията  "Time to move"/"Време за движение" е водеща инициатива на Евродеск за информация за мобилности. Целта на кампанията е да насърчи младите хора, чрез мрежата от младежки работници на Евродеск, да повишат осведомеността си относно информационните места, които са на разположение в техните градове или области.

Кампанията се инициира и управлява от Евродеск Брюксел Линк. Националните агенции и Евродеск му;типлаерите ще Два основни канала за кампаниите са онлайн и лице в лице комуникация.

В периода от две седмици всяка страна може да осъществи дейности свързани с кампанията

В България кампанията се осъществява в следните градове: София, Видин(с.Арча), Кърджали, Русе, Пловдив, Монтана. Повече за инициативите във всеки град може да намерите на картата на "Time to move".

« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност