ДНИ НА КАРИЕРАТА

22 Април 2015
« към Еразъм +

         През месец март се проведе едно от най-мащабните мероприятия относно информирането на младите хора за тяхното професионално бъдеще. Мероприятието „ДНИ НА КАРИЕРАТА“ се провежда за 14-та поредна година, като се организира от Job Tiger и се реализира с финансовата подкрепа на Nestle Bulgaria, Национален Еврогайдънс център България, Национален Европас център България и Програма „Еразъм + ”. Дейностите се проведоха в:  7 града в България, както следва:

• София,10-11 март 2015г.
• Варна 16 март 2015г.
• Велико Търново 18 март 2015г
• Русе 23 март 2015г
• Свищов 25 март 2015г.
• Пловдив 30 март 2015г.
• Бургас 01 април 2015г.

         По време на Националните дни на кариерата 2015, бяха представени информационни портали в подкрепа на мобилността. Те представят възможности за работа, образование, стипендии както в Европа, така и в целия свят.

         Euroguidance е мрежата от национални ресурсни центрове за професионално
ориентиране. Нейните основни функции са:

• да предоставя информация за възможностите за образование и обучение в Европа, основно за кариерни консултанти, които да я предадат на гражданите като цяло;
• да подкрепя обмена на качествена информация за системите за образование и обучение и квалификациите в Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и страните от Централна и Източна Европа.

          „Дни на кариерата“ беше посетено от повече от 800 младежи.

« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност