"Еразъм+" 2015-Покана за кандидатстване и Ръководство на Програмата

24 Декември 2014
« към Еразъм +

Европейската комисия публикува Поканата за кандидатстване по Програма "Еразъм+" за 2015г., както и Ръководство на Програмата за 2015г. на английски език. Организациите и институциите, които планират да кандидатстват за финансиране по "Еразъм+", следва да се запознаят със следната важна информация, нужна за участие в Програмата:
- приоритети на Програмата
- дейности, които се подкрепят
- възможен размер на отпусканото финансиране и типовете допустими разходи

Онлайн са достъпни и модели на формулярите за кандидатстване по отделните дейности на Програмата.
Европейската комисия публикува регулярно актуализирани версии на Ръководството (последната на 14.11.2014г.), затова, преди кандидатстване, се уверете, че сте се запознали с последните промени във версията на документа. Очаква се съвсем скоро да бъдат публикувани и различните взикови версии на документа, включително и българската такава.

Следете сайта на ЦРЧР за информация относно кандидатстването по Програмата на национално ниво.

« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност