Кандидатстване по Програма "Еразъм+"

24 Февруари 2014
« към Еразъм +

(Обновена на 26.02.2014 г.) Новата програма „Еразъм+" обединява всички действащи до момента програми на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт, в това число Програмата за учене през целия живот, програма „Младежта в действие", както и пет програми за международно сътрудничество.

Националните власти определиха за Национална агенция на Програмата в България Центъра за развитие на човешките ресурси, който ще координира включително и децентрализираните дейности на Програмата в младежкия сектор.

Вече е обявена първата покана за подаване на проектни предложения.

ВАЖНО! На 25 февруари Европейската комисия информира, че в разпространения вече от нея формуляр са налични неоткрити до момента технически грешки! Формулярът е премахнат и се очаква публикуване на нова версия! Всички организации, ползващи в момента стария формуляр, следва да следят за публикуването на новата версия на сайта на ЦРЧР и да използват нея за подаване на проектните си предложения.

Публикуван е формулярът за кандидатстване за акредитация по ЕДС.

Преди кандидатстване с проектно предложение или заявка за акредитация се изисква представител на организацията да създаде акаунт в системата ECAS и след това да регистрира организацията в специална система Unique Registration Facility (URF)/Participants portal, която ще издаде на организацията ви Персонален идентификационен код (PIC). Следвайте ВСИЧКИ стъпки в това ръководство, включително и посочените в системата незадължителни стъпки за конкретизиране на типа на вашата организация непосредствено преди потвърждаване на въведените данни и издаване на самия PIC. Само по този начин ще се гарантира, че няма да се появят технически трудности при подаването на вашия формуляр за кандидатстване.

За въпроси по кандидатстването се обръщайте за съдействие към експертите на ЦРЧР по телефон или в приемното време за консултации: всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч.

« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност