Искате ли да научите повече за неформалното образование?

21 Октомври 2013
« към Еразъм +

The power of Non Formal Education (NFE)/ Силата на неформалното образование (НФО) е обучителен семинар по програма „Младежта в действие", насочен към създаване на знания и умения чрез преживяване и техники на учене, базиращи се на реалните нужди на участниците.
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
- запознаване с концепцията на НФО и намиране на реално измерение на влиянието на НФО в обществото
- идентифициране на обучителните нужди и как НФО може да отговори на тях;
- популяризиране на отворената и творческа учебна среда за неформално учене и създаването/адаптирането на нови неформални методи;
- развитие на компетенции за създаването, фасилитирането и оценката на неформалния образователен подход;
личностен и професионален капацитет и повишаването му чрез НФО
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
- младежи или представители на младежки неправителствени организации
- младежки работници и лидери
- доброволци
- преподаватели и обучители
ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Семинарът ще ви помогне да усвоите следните умения и знания:
- формално, неформално и информално образование
- стилове на учене
- социални умения за работа с различни групи
- умения за търсене на творчески подход към задачите и проблемите
- презентационни умения
- инициативност и креативност
- учене чрез преживяване
умения за работа в екип и планиране на дейности
Дати за провеждане: 31 октомври - 3 ноември 2013 г.
Участниците трябва да пристигнат и да се настанят до 12.00 часа на 31-ви октомври. Работните сесии започват в 14.00 ч. на 31-ви октомври и приключват след обяд на 3 ноември.
  
Място на провеждане: гр. Банкя
Работен език: Български
Брой участници: 20
Организатор: Национален център „Европейски младежки програми и инициативи".
Разходи:  НЦЕМПИ покрива изцяло разходите за настаняване и престой на участниците, както и пътните разноски с обществен транспорт за едната посока от маршрута им до мястото на провеждането на обучението.
За да кандидатствате, изпратете попълнен формуляр до 24 - ти октомври 2013 г. на адрес vnoteva@youthbg.info
  
Лице за контакт:
Ваня Нотева
02/981 7577

« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност