Евродеск

Боб Пайн е един от основателите на Евродеск и един от дългогодишните директори на централата на Евродеск - Eurodesk Link в Брюксел. 
Боб Пайне
"В края на 1980 г. беше много трудно да се намери европейската информация в Англия. Там имаше нужда от информация, която да не е конкретно адресирана."
Боб Пайне е участвал в учебно посещение в Брюксел и Страсбург, което е било организирано от 6 младежки работници от Англия с цел да намерят тази информация.

"Учебното посещение беше успешно! Студентите откриха много информация, свързана с младите хора. В края на посещението бе решено, информацията, която беше намерена, да бъде публикувана на специален сайт и да бъде лесно откриваема в Англия."

След няколко дълги дискусии, студентите решили да предложат проект, с който се надявали да повишат достъпа на английските младежи до европейска информация.  Евродеск се е родил през март 1990 година като малък регионален проект, който да подпомага дейността на младежките работници в Англия.
Първоначалната идея е била много проста – да се събере на едно място цялата европейска информация, засягаща младежите и да бъде тя представяна на разбираем език пред тях.

През ноември 1994 г. Европейската комисия, която съфинасираше развитието на Евродеск, организира презентация на Евродеск модела пред шест министри от други държави-членки. Резултатът от тази среща бе пилотен проект, които да проучи възможността дали Евродеск моделът е достатъчно гъвкав, за да бъде приложен и в други държави, освен Великобритания.
От 1990 г. мрежата Eurodesk предлага информация, целенасочена и подходяща за младите хора за техните европейски възможности. Тя работи като европейска мрежа от 38 Евродеск центъра, обединяващи над 1200 младежки доставчици на информация (Eurodesk Multipliers) в 36 страни. Заедно те повишават осведомеността относно възможностите за мобилност на младите хора и ги насърчават да станат активни граждани.

Eurodesk работи с голямо разнообразие от програми и партньори за насърчаване на възможностите за мобилност в цяла Европа. Финансирани от Програма „Еразъм+“, услугите на мрежата Eurodesk са безплатни и лесно достъпни и са ориентирани към младите хора.

Основни инициативи за младите хора:

Eurodesk управлява онлайн информационни инструменти, чудесен пример е Opportunity Finder, който предлага богата библиотека от европейски възможности за младите хора.

Eurodesk поддържа „Европейския младежки портал“ с многоезична и подходяща за младите информация и отговаря на хиляди запитвания от млади хора, чрез услугата за помощ „Задай въпрос“.

Всеки октомври Eurodesk организира кампания наречена „Time to Move“, като над 1000 събития се провеждат в повече от 20 европейски държави.

Eurodesk работи в тясно сътрудничество с училищата в цяла Европа, за да предостави на учениците информация за възможностите за мобилност чрез проекта Euroclasses.

Основни дейности, насочени към мултиплаерите:

Националните Eurodesk центрове предоставят подкрепа на мултиплаерите, като ги актуализират относно европейските младежки политики и програми (бюлетин на Eurodesk и Intranet), предоставят подходящи за младите хора комуникационни материали и организират обучения и срещи на национално ниво.

Чрез обширна програма за обучение и партньорски обучителни дейности, Eurodesk работи за овластяване на младежките информационни работници в ежедневната им работа. Ежегодно се организира Европейски семинар за мултиплаери, който предоставя пространство и време за развиване на умения и работа в мрежата. Мултиплаерите биват насърчавани за сътрудничество между държавите (например търсене на партньори). Всяка година Eurodesk награждават най-добрите практики от мрежата, като дават висока видимост и признание за ежедневната работа на мултиплаерите с младите хора.

За повече информация: www.eurodesk.eu

ЕВРОДЕСК В БЪЛГАРИЯ

България е национален партньор на Евродеск мрежата от 2002 година. Националният координатор на Евродеск мрежата в България е Център за развитие на човешките ресурси. Националната Евродеск мрежа обхваща 20 точки в цялата страна. Всяка организация, получила статут на Евродеск точка, има ангажимент всеки ден да е готова да отговори на запитванията, свързани с информацията, която е достъпна чрез Евродеск мрежата. 

Предоставяната от Евродеск информация е напълно безплатна. На сайта ще намерите част от информацията, а на място може да получите много повече информация по въпроси за България и Европа – програми, доброволчество, образование, университети, колежи, неправителствени организации, начин на живот, работа и т.н. 

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност