Информационни материали

Eurodesk Annual Overview 2022 13.33 MB / 2024
Eurodesk Annual Overview 2019 13.25 MB / 2020
10те златни принципа на Евродеск 60.85 KB / 2019
#DiscoverEU 2019 557.18 KB / 2019
Евродеск през 2017 5.63 MB / 2018
Плакат Евродеск 390.81 KB / 2016
Евродеск флаер 196.41 KB / 2016
Брошура Евродеск 0.97 MB / 2016
"МЛАДЕЖТА В ДВИЖЕНИЕ" - ЕВРОПА ПОДПОМАГА МЛАДИТЕ ХОРА 1.15 MB / 2014
ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО — КЛЮЧ КЪМ ТВОЕТО БЪДЕЩЕ 1.14 MB / 2014
ТВОЯТА ПЪРВА РАБОТА С EURES 1.3 MB / 2014
ЕВРОДЕСК НАРЪЧНИК 1.39 MB / 2013
МЛАДЕЖТА В ДВИЖЕНИЕ-ПОСТЕРИ 5 MB / 2013
МЛАДЕЖТА В ДВИЖЕНИЕ - БРОШУРА 2.04 MB / 2013
КАКВА Е ПОЛЗАТА ЗА МЕН? - Възможности, които ЕС предлага във връзка с образованието, културата и младежта 3.5 MB / 2013
ЕС В ДЖОБЕН ФОРМАТ - брошура за ЕС, предназначена за младежи. Съдържа основна информация за всяка държава-членка 2.39 MB / 2013
ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ПРЕЗ СОБСТВЕНИЯ ИМ ПОГЛЕД - наръчник и ръководство с игри 2.12 MB / 2013
ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС ... - ръководство за кандидатстване за работа в ЕС 1.68 MB / 2013
Брошура Евродеск 4.01 MB / 2013
Бъди информиран! 0.92 MB / 2013
Служби на ЕС за информация и съдействие 5.1 MB / 2013
Проблеми с ЕС? Кой може да Ви помогне? 1.53 MB / 2013
Младите хора и предприемачеството 2.01 MB / 2013
Евродеск. Европейска информация за младите хора 10.71 MB / 2013
Youth work - a systematic map of the research literature 2.78 MB / 2013
Твоите права като студент в чужбина 2.5 MB / 2013

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност